2022-11-25

Kort en bondig: de scan deze week was goed ! Alles stabiel. We kunnen er weer vier maanden tegen, en gaan gerust de feestdagen in.

Prettige feesten aan iedereen die dit leest !