2019-11-04

Vandaag hebben we fantastisch nieuw ontvangen! Geert had bij Kom op tegen kanker, een onderzoeksproject ingediend rond ROS1+ longkanker, en vandaag kregen we het officiële bericht dat het goedgekeurd is ! Dit betekent dat er de komende twee jaar lang, twee mensen full-time zullen werken aan het in kaart brengen van welke experimentele ROS1+ medicijnen werken tegen welke resistentiemutaties, en waarom (niet). Vermits het vaak om pre-klinische medicijnen gaat, en er weinig patiënten zijn om klinische studies op te zetten, zal dit onderzoek hopelijk in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de selectie van tweede- of derdelijns medicatie.

PS : Mijn vorige berichtje was blijkbaar wat voorbarig. Onlangs heb ik mijn behandeling kort moeten onderbreken wegens hevige gastro-intestinale bijwerkingen. Momenteel ben ik met een dosis van 75mg Lorlatinib per dag herstart. Voorlopig gaat het redelijk goed, hopelijk blijft het zo.